مشترک تصویر بازیگر سرگرمی مهراوه شریفی نیا

مشترک: تصویر بازیگر سرگرمی مهراوه شریفی نیا سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار پزشکی آلودگی هوا نوع میکروب‌های ساکن دستگاه تنفسی را عوض کردن می دهد

محققان دانشگاه میلان ایتالیا دریافتند آلودگی هوا موجب عوض کردن نوع باکتری‌های موجود در دستگاه تنفسی می‌شود. 

آلودگی هوا نوع میکروب‌های ساکن دستگاه تنفسی را عوض کردن می دهد

آلودگی هوا نوع میکروب های ساکن دستگاه تنفسی را عوض کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه میلان ایتالیا دریافتند آلودگی هوا موجب عوض کردن نوع باکتری های موجود در دستگاه تنفسی می شود.

به گزارش ایرنا از ساینس، محققان نمونه مخاط بینی 40 داوطلب را که ساکن میلان و مناطق اطراف بودند، بررسی کردند تا بتوانند تاثیرات آلودگی هوا بر نوع باکتری هایی را که در دستگاه تنفسی تجمع می کنند، مطالعه کنند.

آلودگی هوا نوع میکروب‌های ساکن دستگاه تنفسی را عوض کردن می دهد

لوله های تنفسی مانند روده ها حاوی مجموعه ای از میکروب ها هستند که اغلب آن ها ضرری جهت انسان ندارند. در واقع بعضی از انواع این میکروب ها بافایده هم هستند. محققان جهت شناسایی باکتری ها از توالی ژنتیکی استفاده کردند و انواع متفاوت آن ها را که در بدن داوطلبان شناسایی شدند، با میزان آلودگی ثبت شده است به وسیله ایستگاه های هوایی مقایسه کردند.

در نتیجه این تحقیقات معلوم شد زیاد کردن آلودگی هوا در سه روز قبل از نمونه گیری با کم کردن تعداد باکتری های موجود در مخاط بینی ارتباط دارد. این اوضاع ممکن است کارآیی باکتری ها را جهت میزبان کم کردن دهد و می تواند تاثیر نامطلوبی بر سلامت وی باقی بگذارد.

محققان دانشگاه میلان ایتالیا دریافتند آلودگی هوا موجب عوض کردن نوع باکتری‌های موجود در دستگاه تنفسی می‌شود. 

برای مثال در نمونه داوطلبانی که در محیط های آلوده تر ساکن هستند، میزان باکتری Actinobacteria که گونه غالب موجود در لوله های تنفسی هست، کم کردن می یابد. نقش این باکتری در بدن هنوز مشخص نیست، ولی این باکتری ها به علت تولید ترکیبات ضدمیکروبی و ضد التهاب آشنا شده است اند.

همچنین در نمونه این داوطلبان میزان بیشتری از باکتری Moraxella شناسایی شد. این باکتری خطرناک، عامل عفونت های تنفسی است.

محققان در تلاشند تا اثرات عوض کردن اوضاع تجمع میکروب ها در لوله های تنفسی را بر سلامت انسان بررسی کنند و تحلیل این تغییرات می تواند شاخصی جهت آینده نگری بروز بیماری های تنفسی باشد.

آلودگی هوا نوع میکروب‌های ساکن دستگاه تنفسی را عوض کردن می دهد

واژه های کلیدی: محققان | میکروب | آلودگی | باکتری | دستگاه | میکروب | شناسایی | آلودگی هوا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz